About Vegagame

VegaGame là công ty thành viên của Vega Corp, được thành lập vào năm 2013, có trụ sở chính tại Hà Nội, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. VegaGame chủ yếu phát hành webgame và mobile game. Từ khi thành lập tới nay, VegaGame lần lượt phát hành Webgame Chân Long Giáng Thế, mobile game Kim Dung Truyện, Lữ Bố Truyện, Thiếu Niên Tam Quốc...

Headquarter

Address: Room 809, flr. 8, V.E.T building, 98 Hoang Quoc Viet, Nghia Do, Cau Giay, Hanoi, Vietnam.
Tel: (84-8) 3 810 7180

Branch office

Address: Flr. 7, V.E.T building, No. 1/1 Hoang Viet, Ward 4, Tan Binh district, Ho Chi Minh city, Vietnam.
Tel: (84) 1900545482 - nhánh 2

Business cooperation

Email: gamebiz@vega.com.vn

Vega's Services

Vega's Services>>

Our Partners

Our Partners>>

Vega Corp

Vega Corp>>

Contact Us

Contact us>>