Android iOs PC TOP >>>
Ta Là Vua Menu
Character
Hào kiệt tụ hội
Character
Character

Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Nội dung Update phiên bản mới ngày 14/9/2016

Thứ 2 ngày 12/09/2016

NỘI DUNG UPDATE PHIÊN BẢN MỚI NGÀY 14/9/2016

Hôm nay, xin được tổng hợp các tính năng, hoạt động mới sẽ được cập nhật trong bản update lần này.

 1. Ra mắt phụ bản mới Chương 9 – Đáy biển (phụ bản thường, tinh anh và thượng cổ)
 2. Nhân vật giới hạn cấp tăng đến 90
 3. Pet
 • Giới hạn cấp pet tăng đến 90
 • Thêm pet mới: Cơ Giới Báo
 • Tấn giới Pet tăng đến 10 giới
 1. Trang bị
 • Cường hóa trang bị mở đến lv180
 • Tấn giới trang bị mở đến lv10
 1. Gia viên
 • Thêm mới hệ thống Gia viên cá nhân
 • Thêm mới hoạt động Vũ hội vui vẻ
 1. Thời trang
 • Thêm mới 2 trang bị cấp S: Tai Thỏ và Búa Thần
 • Thêm tính năng cường hóa thời trang: Thời trang sau khi kích hoạt có thể dùng mảnh tương ứng tiến hành cường hóa để nhận thêm thuộc tính
 1. Ma thú
 • Thêm Ma thú mới – Ma thú số 12 – Công chúa Cá
 • Tối ưu hóa: Khi khiêu chiến thất bại giao diện tổng kết tăng thêm nút khiêu chiến lại lần nữa
 1. Phụ bản hàng ngày
 • Thêm mới ải 7 Nhặt vàng
 • Thêm mới ải 7 Thủ tượng
 1. Bang hội
 • Phụ bản bang hội tăng thêm chương 9
 • Shop Bang hội tăng chương 9 và vật phẩm đổi tương ứng
 • Fix bug: Cánh người chơi xuất hiện trong Bang chiến
 1. Hảo hữu: Giao diện xem chi tiết tăng cửa sổ tặng hoa và có thể tặng hoa cho hảo hữu
 2. Kỹ năng: Giới hạn kỹ năng mở rộng đến LV35
 3. Nhiệm vụ: Tăng nhiệm vụ chính, phụ, nhiệm vụ thành tựu của chương 9
 4. Biến thân: Thêm các quái mới của chương 9
 5. Tối ưu hóa các event ingame (nội dung cụ thể sẽ được thông báo cụ thể trên fanpage trước khi bắt đầu tối ưu)
 6. Event trung thu 

Tin liên quan