Android iOs PC TOP >>>
Ta Là Vua Menu
Character
Hào kiệt tụ hội
Character
Character

Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Nội dung Update phiên bản mới ngày 03/08/2016

Thứ 3 ngày 02/08/2016

Đến hẹn phải lên

Sau muôn vàn vất vả vì rất nhiều lí do, cuối cùng bản update cũng được ra mắt các vị anh hùng.

Hôm nay, xin được tổng hợp các tính năng, hoạt động mới sẽ được cập nhật trong bản update lần này.

Đầu tiên là Chức năng mới: “Bang hội chiến”. Bang chiến mỗi tuần là một mùa, mỗi mùa gồm 7 vòng. Để tham gia Bang chiến phải nằm trong top 100 bang đầu tiên. Mỗi ngày 20:10 tiến hành tìm đối thủ, sau đó có thể vào bản đồ bang chiến xem thông tin và cứ điểm của đối thủ. Bang chiến bắt đầu lúc 20:30, thông qua chiếm lĩnh cứ điểm, kích sát đối thủ để nhận điểm cá nhân và điểm bang. Có thể thông qua Thần bảo hộ để nhận thêm các thuộc tính. Kết thúc Bang chiến, bang nào có điểm bang cao hơn sẽ giành thắng lợi. Thưởng: Sau khi bang chiến kết thúc sẽ thông qua hình thức gửi thư để phát thưởng Đồng Vàng. Đồng Vàng có thể đổi lấy vật phẩm trong cửa hàng Bang chiến.

Thứ hai là Chức năng mới: “ BOSS Thế Giới”. 20:00 hàng ngày sẽ mở Boss Thế Giới, người chơi toàn sever hợp lực kích sát con Boss Rồng 3 đầu, căn cứ xếp hạng sát thương nhận thưởng qua thư. Người kích sát Boss được nhận một rương kích sát. Tích lũy sát thương đạt mốc sẽ nhận được số xu nhất định.

Thứ ba là Chức năng mới: “Chuyển chức – Thăng cấp chức nghiệp”. Thêm mới chức năng thăng cấp chức nghiệp, người chơi khi đạt đủ điều kiện, và sau khi thành công khiêu chiến ải chỉ định, có thể hoàn thành thăng cấp chức nghiệp. Nhận khung hình đại diện, kỹ năng mới, và kích hoạt hệ thống thánh khí. Sau khi hoàn thành Chuyển chức, ở giao diện Ma thú sẽ xuất hiện thêm boss mới "Đại Thích Thách Sư"

Thứ tư là hệ thống Thánh khí. Thêm mới hệ thống thánh khí, người chơi có thể tiêu hao đạo cụ bồi dưỡng thánh khí, nhận thêm thuộc tính, cường hóa kỹ năng chuyển chức, kích hoạt Quang Vũ (Vũ khí phát quang).

Thứ năm là Chức năng “Ủy thác”. Thêm mới chức năng ủy thác, Ủy thác có thể nhờ người khác thông quan 3 sao Vô Sát và Tháp Vô Tận. Phẩm chất của nhiệm vụ dựa trên so sánh giữa chiến lực thông quan và chiến lực bản thân người chơi, chênh lệch càng lớn phẩm chất sẽ càng cao. Sau khi tiếp nhận ủy thác sẽ sử dụng nhân vật của người nhờ ủy thác để tiến hành khiêu chiến, sau khi khiêu chiến thành công người làm giùm sẽ lĩnh thưởng tích điểm, còn người ủy thác thì lĩnh thưởng của nhiệm vụ đó. Sau khi ủy thác số lần khiêu chiến sẽ giảm đi, 15 phút sau có thể bỏ thông cáo, sau khi bỏ trả lại số lần. Tiếp nhận khiêu chiến thất bại sẽ không khấu trừ số lần.

Thứ sáu là Kích duyên pet. Thêm mới chức năng Pet đi cùng, khi pet có đủ cấp chỉ đỉnh, cấp sao, cấp tiến giai, sẽ kích hoạt Pet đi cùng, nhận thêm thuộc tính.


Thứ bảy là Biến thân. Tiêu hao đạo cụ chỉ định có thể ở map không chiến đấu biến thân thành hình tượng quái. Đạo cụ biến thân quái bao gồm: Thẻ tiểu quái, Thẻ Tinh Anh, Thẻ Thủ Lĩnh. Tiêu hao Đá biến quái để tiến hành biến thân. Thời gian biến mỗi lần: 2 phút. Hiệu quả biến thân không thể cộng dồn.


Thứ tám, là Thời trang.

Tối ưu hóa:

 Bộ Kim Long từ cấp S thăng đến cấp SS, mũ tăng hiệu ứng phát quang, tăng thuộc tính, cách nhận đổi thành sau khi thỏa mãn số lượng kích hoạt bộ thời trang tặng.

Kim Long Kiếm từ cấp S thăng đến cấp SS, cả hình tượng phóng to, thuộc tính càng cao, cách nhận đổi thành thỏa mãn số lượng kích hoạt bộ thời trang tặng.

Cánh Kim Long từ cấp S thăng đến cấp SS, cả hình tượng phóng to, thuộc tính tăng cao, cách nhận đổi thành thỏa mãn số lượng kích hoạt bộ thời trang tặng.

Bộ Hải Tặc từ cấp S thăng đến cấp SS, mũ tăng hiệu ứng phát quang, thuộc tính tăng cao.

Nguyệt Kiếm cả hình tượng phóng to.

Cánh Lưu Kim từ cấp S thăng đến cấp SS, cả hình tượng phóng to, thuộc tính tăng cao.

Hoa Tuyết, Mẫu Đơn từ cấp S thăng đến cấp SS, thuộc tính tăng cao

Thêm mới Cánh Thực Thi Quỷ, thời trang Cung Bò Cạp

Bổ sung điều kiện kích hoạt bộ thời trang, và tăng điều kiện quà mới

Thêm Chức năng mới: Thêm mới thời trang loại Quang Vũ, kích hoạt Quang Vũ giúp vũ khí hiện tại tăng thêm hiệu ứng phát quang.

Thứ chín là Bảng xếp hạng. Thêm bảng xếp hạng nuôi dưỡng Thánh khí.

Mười  là Con đường đế vương. Mỗi ngày người chơi có thể căn cứ cấp tước vị của mình để nhận một ít quà đạo cụ nuôi dưỡng thánh khí.

Mười một  là Võ đài. Giảm tỷ lệ thắng của 1 bên lực chiến tương đối thấp khi lực chiến 2 bên chênh lệch tương đối lớn trên võ đài.

Mười hai  là Hảo hữu. Ở giao diện hảo hữu xuất hiện thêm giao diện Danh sách đen. Sau khi cho vào Danh sách Đen sẽ ẩn hết tất cả các phát ngôn của người này.
Mười ba là Hỏi đáp. Thời gian hỏi đáp đổi thành 19:30 mỗi ngày, 19:10 sẽ xuất hiện lối vào ở giao diện chính. 

Tin liên quan