Android iOs PC TOP >>>
Ta Là Vua Menu
Character
Hào kiệt tụ hội
Character
Character

Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Nội dung Update Phiên bản 1.4

Thứ 3 ngày 27/12/2016

Nội dung Update Phiên bản 1.4

1. Bang Hội

* Thêm mới: Bang chiến liên sever vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần

* Điều chỉnh: Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần không tiến hành bang chiến nữa, chuyển thành tiến hành Bang chiến liên sever. Quy tắc Bang chiến liên sever sẽ có bài hướng dẫn tại fanpage vào Thứ 6 ngày 30/12/2016.

* Ưu hóa:

- Sửa lại giao diện cướp gia viên

- Giảm số tài nguyên bang cao cấp có thể cướp

- Tăng giới hạn cấp kiến trúc Gia viên Bang lên lv 30.

2. Cánh

* Ưu hóa: Giao diện cánh hiển thị tổng lực chiến cánh, mỗi khi kích hoạt cánh mới lực chiến này sẽ thay đổi.

*Sửa bug: Số lượng mảnh cần để kích hoạt cánh Dạ Sát sửa thành 20 mảnh. Quà nhiệm vụ thành tựu 20 mảnh, trước đây điều kiện kích hoạt cánh này là 40 mảnh

3. Thời trang

* Ưu hóa:

- Điều chỉnh thứ tự giao diện thời trang thành đã kích hoạt sẽ nằm ở trên cùng.

- Gia diện thời trang hiển thị tổng lực chiến của tất cả thời trang, mỗi khi kích hoạt thời trang mới lực chiến này sẽ biến đổi.

4. Tháp Vô Tận

* Ưu hóa: Tăng giới hạn tầng tháp lên 150 tầng.

5. 12 Cung Hoàng Đạo

*Ưu hóa: Sửa vấn đề 12 Cung buff công kích và phòng ngự không có hiệu quả thực tế

6. Thượng Cổ

* Ưu hóa: Thượng cổ giao diện thất bại tăng nút khiêu chiến lại. 

7. Pet

* Ưu hóa: kỹ năng bị động Pet cũng tăng lực chiến.

8. Kỹ Năng

* Ưu hóa: Giới hạn cấp kỹ năng tăng đến Lv40

9.   Thành chính

* Ưu hóa: Ưu hóa map thành chính, và xóa quảng cáo

10. Hâm mộ

* Ưu hóa: Nhấp Tượng ở thành chính trực tiếp mở giao diện hâm mộ.

11. Giao diện chính

* Ưu hóa: Tăng chức năng thu gọn ở góc phải bên dưới

12. Bug

- Sửa bug Pet đánh không ra sát thương

Và một vài thay đổi nhỏ ở một số giao diện.

Tin liên quan