Android iOs PC TOP >>>
Ta Là Vua Menu
Character
Hào kiệt tụ hội
Character
Character

Hướng dẫn

Trang chủ > Hướng Dẫn

Hướng dẫn - Phụ bản hàng ngày - Nhặt vàng

Thứ 4 ngày 15/06/2016

Hướng dẫn Phụ bản hàng ngày - Nhặt Vàng

Tính năng nhặt vàng, hay còn gọi là “Phụ bản kim tệ ”, mỗi ngày quét 2 lần, tài nguyên sẽ xuất hiện.

Trong ảo cảnh sẽ có 3 cách để nhận được tiền vàng: nhặt tiền, thăm hỏi Chiêu tài Miêu, đập Bảo rương.

Mỗi lượt đi có thể nhặt tiền, dọn sạch Chiêu tài Miêu và Bảo rương.

Gợi ý:  Trong mỗi ải của phó bản kim tệ sẽ có 1 Bảo rương lớn, nên đập để nhận được nhiều tiền vàng.

 

Nếu bạn cảm thấy lười nhảy lộc cộc để nhận tiền vàng mỗi ngày thì hãy  cố gắng đạt đến 3 sao, rồi từ từ càng quét để lượm vàng.

Nhưng mà không dễ dàng gì để đạt được 3 sao đâu nhé:

  1. Điều kiện cơ bản nhất là phải qua ải trong 100 giây.
  2. Nhặt cho hết vàng. Mỗi ngày phải luyện tập nhảy nhót, cố gắng nhảy thật chính xác để ăn tiền vàng trên không, tránh quay lại làm lãng phí thời gian.

3.Dọn sạch Bảo rương và Chiêu tài Miêu trong phụ bản.

 

Hướng dẫn liên quan