Android iOs PC TOP >>>
Ta Là Vua Menu
Character
Hào kiệt tụ hội
Character
Character

Hướng dẫn

Trang chủ > Hướng Dẫn

Hướng dẫn - Tăng chiến lực - Hệ thống Pet

Thứ 3 ngày 14/06/2016

Hướng dẫn tăng lực chiến - Hệ thống Pet

Pet xuất trận

Sau khi qua ải 1-5 phiêu lưu thông thường sẽ xuất hiện  pet. Sau khi thu thập 10 hồn thạch pet có thể kích hoạt pet tương ứng. Kích hoạt thuộc tính của pet sẽ gia tăng sức mạnh của nhân vật, thuộc tính của pet sẽ tăng gấp đôi.

Lúc xuất trận, đặt  pet vào vị trí tương ứng sẽ kích hoạt trạng thái chiến đấu của nó. Trạng thái chiến đấu bao gồm chủ chiến và trợ chiến,  pet trợ chiến ở trạng thái đi theo nhân vật, tính năng bị động sẽ được mở.   Pet chủ chiến sẽ  tham gia trận chiến, tính năng bị động và chủ động được mở đồng thời.

2 vị trí trợ chiến được mở lần lượt ở VIP 3 và VIP 6.

Nâng cấp pet

  1. Có thể dùng thuốc cho pet và nguyên liệu nâng cấp trang bị (mở ở cấp 30) để nâng cấp.
  2. Cấp của tiêu pet không được vượt qua cấp độ của nhân vật.
  3. Sau khi nâng cấp thì các thuộc tính của   pet cũng tăng theo.

Pet nhập giới

  1. Pet mặc đủ 6 trang bị sẽ nhập giới.
  2. Có 9 giới gồm: trắng, lục, lam, lam +1, tím, tím +1, tím + 2, cam, cam +1
  3. Pet sau khi nhập giới các thuộc tính sẽ tăng.

Nâng cấp sao cho pet

  1. Thu thập đủ hồn thạch pet, có thể tăng sao cho  pet (tối đa là 5 sao)
  2. Sau mỗi lần nâng cấp pet sẽ trông đẹp và chói lóa hơn
  3. Sau khi nâng cấp, thuộc tính của kỹ năng bị động và chủ động cũng tăng the

Hướng dẫn liên quan