Android iOs PC TOP >>>
Ta Là Vua Menu
Character
Hào kiệt tụ hội
Character
Character

Hướng dẫn

Trang chủ > Hướng Dẫn

Hướng dẫn - Tăng chiến lực - Hệ thống phù văn

Thứ 3 ngày 14/06/2016

Hướng dẫn tăng chiến lực - Hệ thống Phù Văn

Thiết lập phù văn

  1. Mỗi kỹ năng đều có 4 chỗ trống tương ứng với Phù văn (tam giác, hình tròn, hình vuông), người chơi có thể đặt phù văn phù hợp vào đó, riêng phù văn hình thoi có thể đặt vào bất kì kỹ năng  nào
  2. Khi cấp độ nhân vật đạt lv25, các chỗ trống phù văn trên kỹ năng sẽ được kích hoạt. Cứ sau 5 cấp lại mở thêm 1 chỗ trống mới (tối đa là 4 chỗ trống)
  3. Sau khi nhận được phù văn, bấm vào chỗ trống trên kỹ năng để lắp vào.

Nâng cấp phù văn

  1. Thông qua tinh luyện và ghép các phù văn để nâng lên cấp cao hơn, sau khi nâng cấp các thuộc tính của phù văn sẽ tăng
  2. Chất lượng phù văn tối đa có thể nâng đến cấp 20
  3. Trong bảng phù văn, người chơi sẽ lựa chọn phù văn cần nâng cấp và các nguyên liệu yêu cầu sau đó bấm vào nút nâng cấp để tiến hành.

Ghép phù văn.

1.5 phù văn cùng chất sẽ có 100% khả năng hợp thành 1 phù văn cấp cao hơn (phù văn cam không thể nâng lên nữa)

2.Các  phù văn được ghép lại sẽ cho ra 1 phù văn tương ứng

3.Đặt vào càng nhiều phù văn thì khả năng thành công càng cao

4.Các phù văn sau khi ghép xong sẽ thừa hưởng những kỹ năng  của phù văn được ghép

 

 

 

Hướng dẫn liên quan