Android iOs PC TOP >>>
Ta Là Vua Menu
Character
Hào kiệt tụ hội
Character
Character

Hướng dẫn

Trang chủ > Hướng Dẫn

Hướng dẫn - Tăng chiến lực - Hệ thống trang bị

Thứ 3 ngày 14/06/2016

Hướng dẫn tăng chiến lực - Hệ thống trang bị

Để tăng sức mạnh cho trang bị chủ yếu có 3 cách :  Cường hóa, Tấn giới và tẩy luyện

- Cường hóa: chủ yếu sử dụng tiền vàng, dễ dàng đạt được, sau khi cường hóa thì lực chiến sẽ tăng cao.

- Tấn giới: cần phải sử dụng các bản vẽ và các vật liệu tương ứng, sau khi tấn giới chiến lực sẽ tăng cao.

- Tẩy luyện: cần dùng đá tẩy luyện, thông qua tẩy luyện có thể đạt được các thuộc tính cao, lực chiến cũng tăng ở mức trung bình.

Đối với cấp độ thấp, thông qua cường hóa để tăng lực chiến. Sau khi có được các trang bị, tiến hành tẩy luyện một lần nữa sẽ không tiêu hao nhiều đá tẩy luyện.

Cường hóa trang bị:

Cần dùng 1 lượng tiền vàng nhất định, có thể cường hóa trang bị, nâng cao thuộc tính, chiến lực.

Cách kiếm được tiền vàng nhanh:

 1. Đập heo vàng: dùng 1 ít xu có thể nhận được 1 lượng lớn tiền vàng
 2. Ảo cảnh kì diệu: vượt ải để nhận được tiền vàng, mỗi ngày có thể khiêu chiến 2 lần
 3. Nhận tiền vàng từ các lễ bao quà tặng khi mạo hiểm

Nâng cấp trang bị:

Sau khi đạt đến 1 cấp độ nhất định, có thể tiến hành tấn giới trang bị, trang bị sau khi tấn giới thì thuộc tính và chiến lực sẽ tăng.

Tấn giới trang bị cần dùng bản vẽ trang bị và 2 loại nguyên liệu trang bị. Trong giao diện tấn giới, có thể dùng bản vẽ và nguyên liệu tương ứng để nâng cấp và nhận được trang bị

Một số hoạt động để nhận được nguyên liệu nâng cấp trang bị:

 1. Bản vẽ trang bị: rơi ở phụ bản tinh anh
 2. Nguyên liệu trang bị: rơi ở phụ bản phổ thông
 3. Cửa hàng thần bí: thường xuyên mở cửa hàng ra xem, các loại trang bị sẽ được bán ngẫu nhiên trong cửa hàng.
 4. Tầm bảo: Tầm bảo bằng vàng cũng có tỉ lệ rớt bản vẽ và nguyên liệu dùng để tấn giới trang bị

Tẩy luyện trang bị:

 1. Bảo lưu thuộc tính để trang bị tẩy luyện có thể nâng cao nhiều thuộc tính , những thuộc tính màu cam có thể tẩy luyện đến mức cao nhất, sau khi tẩy bạn nhớ khóa thuộc tính lại nhé
 2. Sau khi tấn giới trang bị xong, đừng quên tiếp tục tẩy luyện để nâng cao thuộc tính.

Cách nhận được đá tẩy luyện:

 1. Rơi ở ải mạo hiểm: phụ bản phổ thông, phụ bản tinh anh
 2. Truy tìm bảo vật: khi tìm tiền vàng, tìm tinh linh, văn phù đều có cơ hội nhân được đá tẩy luyện
 3. Cửa hàng thần bí: nhiều đá tẩy luyện được bán trong cửa hàng, nếu có giảm giá thì các bạn đừng bỏ qua cơ hội này nhé

 

Hướng dẫn liên quan